Jaarlijks neemt het aantal zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) toe. Uit gegevens van blijkt dat in 2014 het aandeel van ZBC’s 3,4 procent was, terwijl dit percentage in 2016 al op 3,8 procent zat. Er zijn vijf specialismen waarin het aandeel van zelfstandige behandelcentra groter dan 10 procent is. In 2014 was dit voor slechts drie specialismen het geval. De vijf grote specialismen waarbij het aandeel ZBC’s boven de 10 procent komt zijn oogheelkunde (18,4%), dermatologie (18,2%), anesthesiologie (11,6%), revalidatiegeneeskunde (11,3%) en plastische chirurgie (10,3%).

Zelfstandige behandelcentra zijn particuliere zorginstellingen met een vergunning om verzekerde zorg te leveren. De door de overheid erkende centra zijn vaak gespecialiseerd in één of meer vakgebieden. Dermatologie en oogheelkunde zijn hier voorbeelden van. Meestal behandelen ZBC’s relatief eenvoudige aandoeningen die niet acuut zijn.

Veel variatie

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat haar mening over de toename van ZBC’s horen: “Het is natuurlijk een ontwikkeling die al langer gaande is, dat minder complexe zorg steeds meer buiten het ziekenhuis plaatsvindt en dat mensen voor de ingewikkelde zorg naar het ziekenhuis blijven gaan. Er is ook veel variatie in de manier waarop zelfstandige klinieken werken. De specialisten die er werken, zijn soms ook nog aan ziekenhuizen verbonden. Sommige klinieken werken samen met ziekenhuizen, waardoor het voor ziekenhuizen ook een oplossing is.”

De voordelen

Het beeld dat het aandeel van zelfstandige behandelcentra in de zorg toeneemt herkent ook brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). “ZBC’s worden steeds vaker door patiënten, doorverwijzers en zorgverzekeraars erkend als een goede plek om medisch-specialistische zorg te ontvangen.” De oorzaak achter dit verschijnsel ligt volgens ZKN in de hoge mate van specialisatie en korte wachttijden in de klinieken. Volgens ZKN-directeur Paulette Timmerman is het moeilijk te voorspellen of de trend zich doorzet: “Juist nu patiënten steeds bewuster keuzes maken en regie nemen over hun eigen zorg, worden factoren zoals transparantie van kwaliteit, wachttijden en waardering steeds belangrijker. Dit stemt ons positief, maar aan voorspellingen wagen we ons niet.”

Toegevoegde waarde

Het aandeel ZBC’s neemt dus toe. Zorgverzekeraar Menzis bevestigt deze ontwikkeling: “Wij vinden ZBC’s op zich prima, maar ze moeten wel waarde toevoegen aan de zorg en dus voor de verzekerde. ZBC’s moeten vergelijkbare of betere kwaliteit leveren dan het ziekenhuis, en ook minder of dezelfde kosten hebben. Dat laatste moet ook lukken omdat ze minder overhead hebben. Kortere wachttijden bij zbc’s zijn ook waarde voor verzekerde, alsook de individuele aandacht.”

Menzis verwacht dat in de komende jaren het aantal aanvragen voor zelfstandige behandelcentra zal blijven toenemen. Zeker op het gebied van dermatologie en revalidatie.

ClinicLease is onafhankelijk van leveranciers en helpt zorgondernemers te groeien. Heeft u al nagedacht over de financiering van uw medische apparatuur of gehele kliniek? Lees