In oktober van dit jaar geldt er een reclamecode op reclame voor medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen. Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde deze code opgesteld. Als onderdeel van de Nederlandse Reclame Code geldt de code voor alle adverteerders in de branche.

Het ontstaan

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde is een initiatief van zes wetenschappelijke verenigingen van artsen die gespecialiseerd zijn in cosmetische behandelingen. De reclamecode werd door deze stichting al in 2015 opgesteld. Ruim een maand geleden werd de code opgenomen in de lijst ‘bijzondere reclamecodes’. Dit betekent dat adverteerders alerter zullen moeten zijn met betrekking tot de inhoud van hun reclames. Klachten kunnen worden ingediend met als mogelijk vervolg een verbod op de reclame. Er worden echter geen boetes uitgedeeld door de Stichting Reclame Code.

Reglementen

Waar moeten adverteerders dan op letten? Het mag niet zo zijn dat mensen onder een bepaalde tijdsdruk een keuze moeten maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van cadeaus of aanbiedingen. Ook is het aanzetten tot het ondergaan van meer behandelingen dan noodzakelijk niet toegestaan. Verder staat er in de reclamecode nog dat reclames niet op minderjarigen gericht mogen zijn. Voornamelijk het gevaar dat er een indruk kan worden gewekt dat een bepaald uiterlijk de voorkeur heeft is groot bij deze doelgroep. Het resultaat van cosmetische behandelingen moeten eerlijk worden weergegeven. Zo moeten de resultaten van behandelingen worden onderbouwd met voldoende en toetsbaar bewijsmateriaal.

Betrouwbaarheid

Voor de betrouwbaarheid moet er naar een aantal dingen verwezen worden. Zo is het verplicht om titel, functie en BIG-registratienummer van artsen te vermelden. Als de uitingsvorm zich hier niet voor leent moet er worden verwezen naar de website van de kliniek. Hier moet op een eenvoudige manier de gegevens van artsen terug te vinden zijn.

Juist geïnformeerd

Dat partijen uit de branche deze code hebben opgesteld, stelt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport tevreden: “Medisch cosmetische behandelingen zijn nooit zonder risico. Het is belangrijk dat mensen daar goed en juist over worden geïnformeerd. Deze code voor reclames kan daar een goede bijdrage aan leveren.”