De zorg is in 2025 dichtbij de patiënt georganiseerd. Voor de medisch specialist is het dan nog gemakkelijker om samen te werken met andere professionals in de zorg. Er zal dan een flexibel netwerk van medisch specialisten ontstaan waar zorg en behoeftes van patiënten voorop staan.

Van behandelaar naar adviseur en coach

Handelend vanuit compassie en medemenselijkheid, zal de medisch specialist zich in 2025 meer opstellen als coach en adviseur. Het delen van ervaringen en het geven van feedback krijgt dan voldoende ruimte. Zorgprofessionals onderling spreken elkaar aan op kwaliteit en doelmatigheid. Dit netwerk geeft een optimalisatie van de individuele zorg.

Technologisch leider

In 2025 zal de rol van technologie sterk zijn toegenomen. De medisch specialist heeft daardoor een grote rol in het beoordelen en het toepassen van de juiste technologie. Leiderschap is hiervoor van belang. De patiënt is in dit proces ook meer betrokken, om de juiste innovaties te ontwikkelen, te adopteren en te implementeren. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Daarom helpen wij medisch specialisten om qua technologie up-to-date te blijven om zo aan de verwachtingen van de patiënt te voldoen. Hoe we dat doen? .

Enthousiaste professional

Een medisch specialist moet gedreven zijn en dit ook blijven. In de toekomst zal er aandacht worden besteed aan  de balans tussen energiebronnen en energievreters. Energiebronnen zijn bijvoorbeeld sociale steun en geneesplezier, terwijl energievreters vooral te maken hebben met de werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor energiebronnen beter werkt dan het wegnemen van energievreters. In 2025 ligt er daarom een focus op het voeden van de energiebronnen.

Scholing van medisch specialisten

De eisen aan een medisch specialist zijn in 2025 anders. Er wordt een toename van en chronische ziekten verwacht. Dit geeft een grotere behoefte aan meer breed opgeleide medisch specialisten. Daarnaast zal het zoeken van samenwerkingen en het vormen van netwerken moeten worden verbeterd, door niet alleen te kijken naar het specialisme zelf. Een medisch specialist moet over de grenzen van de individuele specialismen heen worden opgeleid.

Het zorgsysteem: de verschuiving van aanbod naar vraag

Naar welke afdeling wordt de patiënt gestuurd? Waarom moet een patiënt over meerdere dagen verdeeld alle medisch specialisten zien? Rolverdelingen en werkprocessen in de zorg leken jarenlang vast te liggen en niet aanpasbaar te zijn. De aanbodgerichte zorg schuift steeds meer naar een vraaggerichte zorg. Hierdoor zijn de werkprocessen flexibeler. Door de organisatie te veranderen ontstaat er een doelmatigere en kwalitatief betere zorg die dichtbij de patiënt staat.