Iedereen kan weer even adem halen. De Britten krijgen tot de tijd om met een voorstel te komen voor hun vertrek uit de Europese Unie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt alle klinieken en ziekenhuizen om zich goed voor te bereiden op de Brexit. De uitkomst van de onderhandelingen wat betreft een Brexit deal lijken steeds tot op het laatste moment onduidelijk te zijn. Klinieken lopen een flink risico met betrekking tot hun medische hulpmiddelen bij een no-deal Brexit.

Grote rol voor het Verenigd Koninkrijk

De medische hulpmiddelen met een CE-certificaat van een (toelatingsinstantie, NoBo) gevestigd in het Verenigd Koninkrijk lopen een flink risico. Bij een harde Brexit op 31 oktober 2019 zijn alle CE-certificaten van hulpmiddelen, afgegeven door NoBo’s uit het Verenigd Koninkrijk, direct ongeldig. Ongeveer de helft van alle medische hulpmiddelen is gecertificeerd door een Britse NoBo. De hulpmiddelen die voor de Brexit zijn aangeschaft mogen nog wel worden gebruikt, maar niet worden verhandeld. Leveranciers met een Brits CE-certificaat moeten dan een nieuwe toelating van een EU NoBo verkrijgen. Het zorgelijke is dat de capaciteit van NoBo’s in de EU zeer beperkt is, vanwege een heftige werkdruk. Grote NoBo’s uit het Verenigd Koninkrijk vragen inmiddels al toelatingen voor de EU markt aan. Dit om de impact van de Brexit te verkleinen.

Levering

De Brexit zorgt ook voor risico’s met betrekking tot de levering van medicatie. Er zijn veel farmaceuten gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Een aantal hiervan heeft zijn productiefaciliteiten al verplaatst naar de EU. In gesprek gaan met de belangrijkste leveranciers is het advies. De continuïteit van de leveringen is hierbij vooral van belang, doordat er leveringsproblemen aan de grens worden verwacht.

Advies

ZKN (Zelfstandig Klinieken Nederland) heeft een aantal tips voor klinieken en ziekenhuizen om een mogelijke klap van Brexit op te vangen. Het advies is om bij alle leveranciers het CE-certificaat op te vragen. Hiermee kan namelijk worden nagegaan of het certificaat is afgegeven door een notified body uit het Verenigd Koninkrijk of uit de EU. Het kan voorkomen dat de leverancier dit certificaat niet kan of wil opvragen. Mocht dit het geval zijn, dan is het verstandig om een andere leverancier te zoeken. Hierdoor kunnen kliniek meteen controleren of de leverancier een CE-certificaat uit de EU heeft.

ClinicLease is onafhankelijk van leveranciers en helpt zorgondernemers te groeien. Heeft u al nagedacht over de financiering van uw medische apparatuur? Lees