Bron: Weekblad Elsevier 18-04-2018

“Waar kan de patiënt het beste terecht voor een nieuwe knie, staaroperatie, borstvergroting of rimpelvuller? Elsevier Weekblad vergelijkt particuliere klinieken voor twaalf behandelingen. Zeker is: het keurmerk van branchevereniging ZKN werkt en is een begin van garantie op goede zorg.”

Elsevier heeft op 18 april haar artikel “Beste klinieken 2018: Tussen kritiek en lof” gepubliceerd. Ondersteund door het in de zorg gespecialiseerde bureau SiRM, heeft Elsevier voor twaalf behandelingen de kwaliteit van de zorg in klinieken vergeleken. Naast het hoofdartikel heeft Elsevier ook een uitgebreide toelichting van haar onderzoek beschikbaar gesteld en de score per kliniek op de betreffende behandelingen.

Elsevier spreekt zich aan het einde van het artikel uit over het ZKN-keurmerk: “Vraag is of het voor de patiënt inderdaad van meerwaarde is of een kliniek het ZKN-keurmerk heeft. Uit de vergelijking door Elsevier Weekblad blijkt een duidelijke bevestiging: van de klinieken die boven het landelijk gemiddelde scoren, heeft 71 procent het keurmerk. Van klinieken zónder keurmerk is dat slechts 37 procent, en dus blijft 63 procent daarvan onder het gemiddelde.”

Elsevier komt in haar onderzoek tot dezelfde conclusies als ZKN in haar analyse van de IGJ data en Elsevier adviseert haar lezers bij de afweging voor een kliniek te vragen naar het ZKN keurmerk.

Het onderzoek van SiRM en Elsevier is gebaseerd op de data van het Zorginstituut en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarvan op 3 april een rapport werd gepubliceerd.