Er is een tekort aan medisch specialisten blijkt uit onderzoek van het . Tegenwoordig worden medisch specialisten buiten de Randstad vaak gedwongen om voor hun werk te overnachten in een hotel of een ziekenhuiskamer. Zo ook Marcel Daniëls, voorzitter van zo’n 22.000 specialisten in de Federatie Medisch Specialisten. Vanwege het beroep van hun partner wonen de specialisten vaak in de Randstad. Vacatures aan de rand van het land zijn hierdoor vaak moeilijk te vullen. In Hoogeveen en Flevoland is er bijvoorbeeld een tekort aan kinderartsen, terwijl Enschede weer moeite heeft met het vinden van oogartsen. Het Capaciteitsorgaan, een organisatie die de hoeveelheid aan artsen bijhoudt, beweert dat er op landelijk niveau geen tekort aan medisch specialisten is. Op regionaal niveau is het tekort aan medisch specialisten echter steeds problematischer.

Te weinig vaste contracten

De Jonge Specialist is een beroepsvereniging voor artsen in opleiding tot medisch specialist. De vereniging beweert dat jonge medisch specialisten klagen over het groeiend aantal korte contracten. Voor een tijdelijk contract gaan mensen niet verhuizen naar een uithoek van het land, voor een vast contract wel. Daniëls vertelt dat toen hij werk kreeg in Den Bosch, zijn vrouw met hem mee ging. Ergens voor een lange tijd blijven wonen vanwege je werk is niet meer van deze tijd. Nu zijn de carrières eerder verdeeld en gaat de partner daardoor niet automatisch mee vanwege hun eigen baan. Ook is de zorg voor kinderen gelijker. Mannen en vrouwen willen beide vaker thuis zijn voor de kinderen.

Uitdagend werk

Volgens Daniëls speelt er meer mee bij de problemen voor ziekenhuizen buiten de Randstad. Patiënten met zeldzame ziektes worden steeds vaker alleen behandeld in de grotere academische- en opleidingsziekenhuizen. Ook is het werk voor artsen in de grote ziekenhuizen uitdagender en interessanter. In de kleine ziekenhuizen is het werk voor artsen vaak routinewerk. Hier hebben ze vooral te maken met standaardbehandelingen en veelvoorkomende ziektes.

Onvoorspelbaarheid

Het Capaciteitsorgaan berekent op grond van bijvoorbeeld demografische verwachtingen hoeveel artsen er over zes jaar nodig zijn. Dit is de hoeveelheid tijd die een opleiding tot medisch specialist ongeveer duurt. Daniëls zegt dat het lastig om zes jaar vooruit te kijken. Demografische kenmerken zijn nog redelijk te voorspellen, maar er zijn ook veel onvoorspelbare factoren. Zo weten we niet hoeveel mensen in de toekomst gebruik maken van . Ook is het onvoorspelbaar hoeveel van de eenvoudige taken in het ziekenhuis overgenomen gaat worden door huisartsen. Dit zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst minder beroep moet worden gedaan op medisch specialisten.

Voorlopige oplossing

Daniëls komt met een oplossing voor het regionale tekort: artsen in een netwerk laten werken. Zo kan een cardioloog van het grote regionale ziekenhuis één dag in de week bij het kleinere ziekenhuis werken, en andersom. Hier leren beide partijen van en het maakt het werk afwisselender. Het is in ieder geval beter dan het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen, zoals dat tegenwoordig gebeurt.

ClinicLease is onafhankelijk van leveranciers en helpt zorgondernemers te groeien. Heeft u al nagedacht over de financiering van uw medische apparatuur? Lees