Er is steeds meer uitval onder medisch specialisten. Uit een blijkt dat medisch specialisten meer werkdruk ervaren. Onder de werknemers heerst de indruk dat het percentage uitval onder medisch specialisten met een burn-out toeneemt. De voornaamste oorzaak is het groeiend aantal niet-medische taken. “Ik ben meer een computer-dokter dan een chirurg,” merkte een van de respondenten op.

Niet-medische taken

Onder de 870 medisch specialisten vond bijna zeventig procent dat er in de laatste twee jaar meer medisch specialisten met een burn-out zijn uitgevallen dan in de jaren daarvoor. Zo’n 66 procent noemt het groeiend aantal niet-medische taken als de belangrijkste oorzaak voor de hogere uitval onder medisch specialisten. Toenemende administratie-, registratie- en vergaderlasten zijn voorbeelden van deze taken. Een slecht functionerend Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geeft bij sommige medisch specialisten zelfs bijna een reden om eerder te stoppen met werken. Een is daarom voor medisch specialisten van groot belang.

Arbeidscultuur

De arbeidscultuur geeft ook reden voor stress en uitval onder medisch specialisten. Hard doorwerken lijkt eerder een standaard te zijn in plaats van een uitzondering. Ook merken de specialisten op dat ze wel verantwoordelijkheid hebben, maar geen invloed. Dit komt doordat ze minder zeggenschap hebben. Andere redenen voor uitval zijn onrealistische eisen. Hierdoor besteed men minder tijd aan patiëntenzorg. Verder is de juiste combinatie tussen werk en privé lastig te vinden, waardoor er steeds minder tijd kan worden besteed aan patiëntenzorg.

Maatregelen

Van alle respondenten gaf veertien procent aan dat ze zelf ooit vanwege een burn-out tijdelijk zijn gestopt met werken. Voor een op de drie respondenten was dit bijna het geval. Doordat er in meerdere sectoren een toenemend aantal aan burn-outs verschijnt, grijpt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in. In haar rapport wordt geschreven over een recept voor een maatschappelijk probleem. Hierbij zal niet alleen naar de persoonlijke eigenschappen van werknemers gekeken worden, maar spelen externe factoren zoals de werkomgeving en privé ook een belangrijke rol.

ClinicLease is onafhankelijk van leveranciers en helpt zorgondernemers te groeien. Heeft u al nagedacht over de financiering van uw medische apparatuur? Lees